Apcom – Digital Security

Digital Security
Apcom

 

 

 

 

 

 

CLIENT
Apcom
ROLE
Screenplay / Storyboard / Development visual / Animation / Sound
Với video infographic dài 4 phút, Glowing kết hợp nhiều type video khác nhau trên tổng thể infographic, dẫn dắt người xem từ animated sang motion graphic, infographic, visual effect. Dự án dự kiến trình chiếu tại các cuộc họp, hội nghị Apcom tham gia để nâng cao nhận thức về bảo mật kỹ thuật số, nhất là sự nhạy cảm về thông tin cá nhân của cộng đồng LGBT.

 

Directed by Trần Hồng Lộc Định
Screenplay / Creative Director: Trần Hồng Lộc Định
Development Visual: Ngọc Lê
Animation Director: Tô Dương Phương Nguyên (NTRIX)
Storyboards: An Tiêm
Illustration: Ngọc Lê
Animation: NTRIX – Trương Phương Thanh
3D Animation: NTRIX
Cel Animation: Trương Phương Thanh
Voice Over: Zaneellenwood
Sound: NTRIX
Translator: Khánh Vân
Development concept
Storyboard

Styleframe

 

 

Digital Security for LGBT and Human Right Defenders in South Asia.

/Infographic

/Visual Effect

/Animate

Ngoài xây dựng hình ảnh trên Ai, diễn hoạt và combine trên Ae, thì Glowing còn play thêm một phần dự án với frame by frame và 3D.

Work in Animate CC
Work in Cinema 4D

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share