Varivax – Nếu mẹ sớm biết

                              Varivax
Nếu Mẹ Sớm Biết

 

 

CLIENT
Varivax
AGENCY
Biz-Eyes
ROLE
Animated Storyboard / Deverlopment visual / Animation

 

 

Glowing với vai trò là người kể chuyện với góc nhìn của bé trong dự án, thể hiện thế giới tưởng tưởng sinh động và phong phú của cậu bé bằng các hình vẽ ngộ nghĩnh.
Art Director: Trần Hồng Lộc Định
Development Visual & Illustration: Ngọc Lê
Storyboards:  Ngọc Lê
Animation & Tracking: Tô Dương Phương Nguyên
/ Trương Phương Thanh
Sound: NTRIX
 
Sử dụng các nét dày, màu sắc tươi vui, Inspirate từ màu tập tô của trẻ em.
Sử dụng nhiều mảng màu, tạo cảm giác phim hoạt hình.
Kết hợp cả nét và mảng nhiều, dùng các màu trắng để có tạo hiệu ứng hình dán sticker và bút vẽ nguệch ngoạc .

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share